Saturday, July 31, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

หน้ากากอนามัยแบบไหน? ป้องกันโควิด-19 ได้จริง

ชาวมิตรรู้มั้ย? ว่าหน้ากากอนามัยแบบไหน ป้องกันโควิดได้จริง ถ้ายังไม่มั่นใจ สามย่านมิตรทาวน์ มีข้อมูลจากเพจศูนย์ข้อมูลโควิด-19 มาฝาก
1.หน้ากากอนามัย หรือที่เรียกว่า Surgical Mask หรือ Medical Mask
2.หน้ากากผ้า สามารถใช้เข้ามาเสริมได้ หากขาดแคลนหน้ากากอนามัย แต่ต้องมีคุณภาพดีในการป้องกัน

สามารถตรวจสอบอย่างไร
1.ราคาสมเหตุสมผล
2.บรรจุภัณฑ์ชัดเจน
3.พิสูจน์ที่มาได้
4.ตรวจสอบที่มากับเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ( www.fda.morph.go.th)ในหัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หรือโทร 1556

- Advertisment -

จัดโปรโมชั่นส่งฟรี 7 กม. แรกทุกเมนู

เปปเปอร์ ลันช์ ร่วมกับ FOODHUNT...

รู้หรือไม่! ทำไมจึงต้องมี “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม...

แนวทางการช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้าน ในสถานการณ์โควิด-19

จากปัญหาการติดเชื้อโควิด-19 ของคนไร้บ้านที่เกิดขึ้น ทำให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19