Thursday, February 2, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เปิดความสำเร็จ ‘สุนัขดมกลิ่น’ ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19

ในช่วงนี้มีข่าวไหนที่เพื่อนๆ ให้ความสนใจเป็นพิเศษกันบ้าง หนึ่งในนั้นต้องเป็นสถานการณ์โควิด-19 อย่างแน่นอน เพราะตอนนี้มีทั้งเรื่องของวัคซีน จำนวนผู้ติดเชื้อ และพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง ท่ามกลางสถานการณ์ข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ก็ยังมีข่าวดีแฝงอยู่พอทำให้เรายิ้มได้ นั่นก็คือ การฝึกฝูงสุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6 ตัวแรกของประเทศได้สำเร็จแล้ว โดย คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อให้เพื่อนๆ ได้รู้จักสุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ป่วยโควิด-19 กันมาขึ้น สามย่านมิตรทาวน์ มีข้อมูลมาฝาก ดังนี้

“สุนัขดมกลิ่นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19” เกิดขึ้นจากการพัฒนาของทีมวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ ได้ทำจากการทดสอบสุนัขกลุ่มนี้เกี่ยวกับความแม่นยำในการตรวจพบผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการสูงถึง 94.8% เทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ ที่มีการวิจัยโดยใช้สุนัขตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ อาทิ ฟินแลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย เป็นต้น

แนวทางของทีมวิจัย ได้เก็บตัวอย่างเหงื่อของผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นสารคัดหลั่งที่มีการยืนยันแล้วว่าไม่มีการเจือปนของเชื้อไวรัส โดยซับเหงื่อบริเวณใต้รักแร้ด้วยสำลีและถุงเท้า เก็บไว้ในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพ แล้วนำสำลีและถุงเท้าดังกล่าวมาใส่กระป๋องเพื่อให้สุนัขดมกลิ่น และให้สุนัขดมกลิ่นในระยะห่าง เมื่อสุนัขได้กลิ่นก็จะนั่งลงทันที เพื่อบอกว่าคนนี้ติดเชื้อแม้จะไม่แสดงอาการ เนื่องจากการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบต่างๆ เป็นวิธีการคัดกรองเบื้องต้น และได้ผลสำหรับผู้ที่ติดเชื้อแสดงอาการ ส่วนผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ เครื่องมือยังไม่สามารถตรวจพบได้ แต่สุนัขที่ได้รับการฝึกมาแล้วสามารถทำสิ่งนี้ได้

สำหรับการคัดเลือกสุนัขเข้าร่วมโครงการวิจัย คือ สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever) จำนวน 6 ตัว ที่ยังไม่เคยผ่านการฝึก ซึ่งการเลือกพันธุ์ลาราดอร์ รีทรีฟเวอร์ เพราะเป็นสุนัขที่มีลักษณะนิสัยที่เป็นมิตร เข้ากับคนง่าย อีกทั้งเป็นพันธุ์ที่มีโพรงจมูกยาว ทำให้มีประสาทการดมกลิ่นที่ดี โดยจมูกสุนัขมีเซลล์ประสาทรับรู้กลิ่นมากกว่า 300 ล้านเซลล์ มากกว่ามนุษย์ถึง 50 เท่า สามารถระบุสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายจากเหงื่อของผู้ป่วยที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากคนทั่วไปที่ไม่ได้ติดเชื้อ การใช้สุนัขดมกลิ่น จึงช่วยลดโอกาสในการเล็ดรอดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นดังกล่าว เป็นการพัฒนาโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด 6 เดือน แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะแรกใช้เวลา 2 เดือน เป็นการทดสอบความสามารถและฝึกสุนัขในการแยกแยะกลิ่นผู้ติดเชื้อได้อย่างแม่นยำ ว่องไว โดยมีกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และบริษัท พี คิว เอ แอสโซซิเอท จำกัด ร่วมสนับสนุนการเตรียมตัวและฝึกสุนัข

ขณะที่ระยะที่ 2 จะเป็นการทดลองปฏิบัติจริงที่สนามบิน ท่าเรือ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และฝึกสุนัขให้ดมกลิ่นจากเท้าของคน และระยะที่ 3 เป็นการวิจัยต่อยอดเครื่องมือคัดกรองรูปแบบใหม่ เช่น เซ็นเซอร์เพื่อบ่งชี้ผู้เข้าข่ายติดเชื้อ โดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้มีการพัฒนาและเปิดตัว “รถดมไว” ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยเคลื่อนที่สำหรับการปฏิบัติงานของสุนัข เพื่อนำสุนัขลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ 6 ตัว ที่ได้รับการฝึกดมกลิ่นผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ออกปฏิบัติงานภาคสนาม โดยรูปแบบของรถดังกล่าวจะมีการออกแบบคำนึงถึงความสะดวกสบายของสุนัข ให้ทำงานในห้องแอร์ที่อากาศเย็นสบาย รวมถึงการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และสุนัขที่ต้องปฏิบัติงานบนรถ หากสุนัขดมกลิ่นเหงื่อแล้วไม่ได้กลิ่นก็จะเดินผ่าน แต่หากดมแล้วมีเชื้อโควิด สุนัขก็จะนั่งลงและเจ้าหน้าที่จะนำบุคคลนั้นไปตรวจหาเชื้อ โดยวิธีการ RT-PCR อีกครั้ง ซึ่งผลการทดสอบสุนัขดมกลิ่นมีความแม่นยำในการตรวจหาเชื้อถึง 96% วิธีการนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจเชิงรุกได้รวดเร็วขึ้นและลดการสว๊อป

โดยในแต่ละรอบที่ทำการตรวจสุนัขจะสามารถดมกลิ่นได้รอบละ 12 ตัวอย่าง หรือสามารถตรวจได้วันละ 600 -1,000 ตัวอย่าง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการนำรูปแบบการตรวจดังกล่าวไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสงขลา และจากการปฏิบัติงานที่ได้ผลการตรวจที่ดี ทำให้ทีมวิจัยเตรียมต่อยอดฝึกสุนัขเพื่อตรวจโรคอื่นๆ อาทิ โรคเบาหวาน ซึมเศร้า มาลาเรีย และโรคอัลไซเมอร์ รวมถึงต่อยอดไปสู่การพัฒนาสุนัขให้สามารถตรวจโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ได้เพิ่มขึ้น

เพื่อนๆ ที่รักสุนัขไม่ต้องกังวลไป เพราะสุนัขทุกตัวมีเจ้าหน้าที่ดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด และมีความปลอดภัย ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันว่าการวิจัยครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่และสุนัข เป็นฮีโร่แบบนี้ต้องขอยกนิ้วโป้งให้เลย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Grow

Grow Until the flowers...