Tuesday, January 31, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

4 มาตรการควบคุมโควิด-19 จังหวัดนำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

คิดออฟไปเรียบร้อยสำหรับสำหรับโครงการ ภูเก็ตแซนด์บ็อก (Sand Box) โครงการนำร่องจังหวัดท่องเที่ยวของไทยที่จัดทำขึ้น เพื่อกระตุ้นให้การท่องเที่ยวไทยให้ฟื้นกลับมา ซึ่งช่วงที่ทำการทดลองภาครัฐก็มี 4 มาตรการควบคุม หากพบผู้ติดเชื้อตามมาตรการดังกล่าวก็จะทำการยกเลิกโครงการทันที
1.มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 15 รายต่อประชากรแสนคนภายใน 1 สัปดาห์
2.มีการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ (คลัสเตอร์ละ 5 คนหรือระบาดในวงกว้าง และหาสาเหตุความเชื่อมโยงไม่ได้)
3.ความพร้อมรองรับผู้ป่วย หากมีผู้ติดเชื้อครองเตียงร้อยละ 80 ขึ้นไป
4.พบการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ ควบคุมไม่ได้
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการกำหนดกณฑ์ชะลอหรือยกเลิกและทำแผนรองรับ แผนเผชิญเหตุ

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Bangkok Bloom

Bangkok Bloom Bangkok Bloom is...