Wednesday, October 27, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

รู้ยัง! ภาครัฐประกาศรับ “พนักงานราชการ 1 ปี”

ในปีนี้การหางานทำอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากนัก เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 เลยทำให้แต่ละองค์กรประกาศรับพนักงานใหม่น้อยลง ซึ่งกลุ่มที่น่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงแบบก็น่าจะเป็นกลุ่มน้องๆ นักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆ เพราะในแต่ละปีจะมีน้องๆ ที่เรียนจบประมาณ 200,000-300,000 คน

แต่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ใช่ว่าทุกธุรกิจจะได้รับผลกระทบไปเสียหมด เพราะท่ามกลางวิกฤตย่อมมีโอกาส หากเราสามารถมองเจาะไปที่ปัญหา และวิเคราะห์ดูว่าปัญหาเกิดจากอะไร เราก็จะผ่านวิกฤตไปได้ไม่ยาก เช่นเดียวกับอีกหลายๆ ธุรกิจที่มียอดขายส่วนทางปัจจัยลบที่เกิดขึ้น และต้องการขยายธุรกิจอย่างเร่งด่วน และเพื่อให้ชาวมิตรที่กำลังมองหางานมีกำลังใจต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้น สามย่านมิตรทาวน์ เลยขอนำข่าวดีๆ มาเล่าให้ฟัง อยากรู้แล้วใช่มั้ยล่ะไปฟังกันเลย

สำหรับข่าวดีว่า นั่นก็คือ ตอนนี้ภาครัฐเค้าได้ประกาศเปิดรับพนักงานข้าราชการรวม 10,000 อัตรา ให้ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท มีระยะเวลาจ้างงานไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาหรือไม่เกินวันที่ 30 ก.ย.2565 โดยมีกำหนดระยะเวลาให้เร่งจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 2564 ซึ่งในส่วนของสัญญาจ้างดังกล่าวจะไม่มีการต่อสัญญาจ้าง ส่วนจะมีกระทรวง ทบวง กรม ไหนรับบ้างไปดูกัน

1.กระทรวงการคลัง 1,045 อัตรา มีทั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 380 อัตรา, สำนักงานสรรพสามิตภาค 70 อัตรา และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ 595 อัตรา
2.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
3.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,664 อัตรา มีทั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 406 อัตรา, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 60 อัตรา, สำนักงานประมงจังหวัด 406 อัตรา, สำนักงานเกษตรจังหวัด 406 อัตรา และ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 386 อัตรา
5.กระทรวงคมนาคม 546 อัตรา มีทั้งสำนักงานขนส่งจังหวัด 406 อัตรา และท่าอากาศยาน 140 อัตรา
6.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 406 อัตรา โดยสำนักงานสถิติจังหวัด
7.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 406 อัตรา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

8.กระทรวงพลังงาน 406 อัตรา โดยสำนักงานพลังงานจังหวัด
9.กระทรวงมหาดไทย 1,218 อัตรา จะมีทั้งสำนักงานจังหวัด 406 อัตรา, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 406 อัตรา และสำนักงาน ปภ.จังหวัด 406 อัตรา
10.กระทรวงยุติธรรม 505 อัตรา มีทั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 99 อัตรา และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 406 อัตรา
11.กระทรวงแรงงาน 1,774 อัตรา มีทั้งสำนักงานแรงงานจังหวัด 406 อัตรา, สำนักงานจัดหางานจังหวัด 406 อัตรา, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 150 อัตรา, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 406 อัตรา และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด 406 อัตรา
12.กระทรวงวัฒนธรรม 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
13.กระทรวงสาธารณสุข 406 อัตรา โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
14.กระทรวงอุตสาหกรรม 406 อัตรา โดย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

นอกจากจะได้รับเดือนเงินแล้ว หากชาวมิตรได้รับการว่าจ้างยังจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับพนักงานราชการปกติอีกด้วยนะ โดยรัฐจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 750 บาท รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนเดือนละ 36 บาท แต่จะไม่ให้สิทธิการลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งทุกคนสามารถติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครจากหน้าเว็บไซด์ของแต่ละกระทรวงที่สนใจได้เลย

อีกโครงที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ จบใหม่ คือ โครงการ “จ้างเด็กจบใหม่ ทำงาน (Co-Payment)” เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการช่วยเหลือน้องๆ นักศึกษาที่จบสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปวส.และปวช. และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี จบการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยรัฐบาลจะให้การอุดหนุนเงินเดือน ไม่เกิน 50% ต่อคนต่อเดือน ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายเวลาของโครงการต่อไปอีก 3 เดือน จากเดิม ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 แต่มีการขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com/register/landing

ยังไม่หมดแค่นั้น ภาครัฐยังมีการเปิดรับสมัครงาผ่าน https://smartjob.doe.go.th ใครที่กำลังหางานอยู่สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล และเข้าไปสมัครตำแหน่งงานที่สนใจทิ้ง เช่นเดียวกับน้องๆ ที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ แต่อยากหาประสบการณ์ในด้านของการทำงานก็สามารถเข้าไปข้อมูลของสถานที่ที่รับฝึกงานได้ในเว็บไซด์ https://เด็กฝึกงาน.com หรือถ้าใครอยากหางานพาร์ทไทม์ทำก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้เช่นกัน

ที่หยิบนำมาเล่าให้ฟังเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ เพราะยังมีอีกหลายช่องทางที่เปิดให้ทุกคนเข้าไปติดตามข้อมูลและกรอกประวัติส่วนตัว โดยเฉพาะเว็บไซต์สมัครงานของภาคเอกชนมีให้บริการจำนวนมาก แต่ถ้ายังหางานทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจไป ชาวมิตรอาจใช้ช่วงเวลานี้ไปลงเรียนเพิ่มเติมเสริมทักษะให้เราเก่งยิ่งขึ้นๆ โดยเฉพาะทักษะดิจิทัล ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เช่นเดียวกับทักษะในด้านของภาษา อย่างไรก็ดี สามย่านมิตรทาวน์ ขอเป็นพลังกำลังใจให้กับชาวมิตรทุกคน ให้ได้งานที่ตรงใจมากที่สุด เพราะเราเชื่อว่าโอกาสที่ดีๆ จะต้องมีสำหรับทุกคนอย่างแน่นอน

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการจัดหางาน

- Advertisment -

ตำมั่ว ส่ง 5 เมนูสุดปังราคาเริ่ม 49 บาท

ตำมั่ว ส่ง 5 เมนูส้มตำสุดปัง...

Project H ขอแจ้งปรับเวลาเรียนใหม่ ด้วยตารางคลาสมวยไทย

Project H ทุกสาขา ขอแจ้งปรับเวลาเรียนใหม่...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19