Saturday, September 18, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ วันรำลึกถึงความสำคัญของข้าว

ข้าว ถือเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อประเทศ เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีต จนถึงปัจจุบันและเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าว รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนา จึงมีการกำหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อชาวสยาม และข้าวไทย เป็นอย่างมาก

ดังนั้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ รวมถึงคณะรัฐมนตรี จึงได้ให้ความเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ โดยให้แยกออกจากวันพระราชพิธีพืชมงคล ที่หมายรวมถึงอาชีพการทำไร่ การทำสวน และเพื่อไม่ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องจัดเตรียมงานดังกล่าวชนกับพระราชพิธีพืชมงคล

- Advertisment -

เมนูใหม่ ‘สตาร์บัคส์’ เอาใจคนรักสุขภาพ

สตาร์บัคส์ ขอแนะนำเมนูใหม่ของผู้ใส่ใจสุขภาพกับ อัลมอนด์มิลค์ ฮันนี่...

ชวนเพื่อนๆ มาผูกมิตรกันด้วยการแอดไลน์ “สามย่านมิตรทาวน์”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชวนเพื่อนๆ มาผูกมิตรกันบนไลน์ "สามย่านมิตรทาวน์"...

ฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียน ในสถานศึกษาได้ที่ไหนบ้าง?

พ่อแม่ผู้ปกครองที่ยังมีข้อข้องใจว่า? สามารถฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียน...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19