Wednesday, September 29, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ทำไม? ต้องมี ‘วันสิ่งแวดล้อมโลก’ (World Environment Day)

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยมีรัฐบาลของประเทศสวีเดนเป็นประธานในการประชุมในครั้งนั้น

ทั้งนี้ การประชุมครั้งดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” หรือ “UN Conference on the Human Environment” มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1300 คน จาก 113 ประเทศ และมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญอยู่

หลังจากการประชุมจบลงมีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง หนึ่งในนั้น คือ การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา โดยมีรัฐบาลของประเทศต่างๆ รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น และมีการกลับไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

- Advertisment -

มูจิ จัดโปรหมวดเครื่องแต่งกายลด 70%

มูจิ จัดโปรโมชั่นพิเศษหมวดเครื่องแต่งกาย ลดสูงสุด 70%*...

ทำไม? ต้องมี วันคุมกำเนิดโลก (World Contraception Day)

วันคุมกำเนิดโลก World Contraception Day...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19