Saturday, June 19, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

พื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ยังคงพบการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ และแหล่งชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้นอีก เราทุกคนควรมีการเรียนรู้ปัจจัยการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ และปฏิบัติตามขั้นตอนทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมีดังนี้
1.ที่พักอาศัยแออัด
2.การใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน
3.การทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น รับประทานอาหาร รวมกลุ่มพูดคุย
4.การเดินทางด้วยรถรับ-ส่ง ร่วมกัน
5.การเดินทางออกนอกพื้นที่ทำให้เชื้อกระจายไปสู่ชุมชน
โดยเจ้าของสถานประกอบการและบุลากร ควรปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจศูนย์ข้อมูลโควิด-19

- Advertisment -

กาแฟวาวีจัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1

กาแฟวาวี จัดโปรโมชั่นพิเศษ 7 หมวดเมนูเครื่องดื่มแห่งความสุข...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19