Friday, December 3, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ขั้นตอนการนัดหมายขอฉีดวัคซีนแบบกลุ่ม/ผ่านองค์กร

สำหรับองค์กรไหนที่อยากฉีดวัคซีนให้กับคนในองค์กร ตอนนี้สามารถทำได้แล้ว เพราะภาครัฐได้เปิดกว้างให้แต่ละองค์กรสามารถลงทะเบียนในรูปแบบองค์กรได้ ส่วนขั้นตอนการนัดหมายขอฉีดวัคซีนแบบกลุ่ม/ผ่านองค์กรจะมีอะไรบ้าง วันนี้ สามย่านมิตรทาวน์ มีข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาฝาก
1.นัดหมายในรูปแบบองค์กร/หน่วยงาน หรืออื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2.ประสาน รพ. ที่รองรับการฉีดวัคซีน
3.ประสานขอรับวัคซีนโดยทำหนังสือแจ้งความประสงค์ ไปยัง
3.1 กลุ่มใน กทม. ประสาน “คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร” โดยทำหนังสือแจ้งหนังสือไปยังผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
3.2 กลุ่มในต่างจังหวัด ประสาน “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด” โดยทำหนังสือแจ้งไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
3.3 องค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่หลายจังหวัด/หน่วยงานต่างชาติ/องค์กรระหว่างประเทศ ทำหนังสือแจ้งไปยังอธิบดีกรมควบคุมโรค โทร. 1422 (สายด่วนกรมควบคุมโรค) หรือ โทร. 0-2590-3196-99 ต่อ 101-105

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

เตรียมกระเป๋าตังค์ให้พร้อมช้อปกับ ‘ตลาดมิตรช่วยมิตร’

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาน์ ชวนชาวมิตรมาเตรียมกระเป๋าตังค์ให้พร้อมช้อป สินค้าดี ราคาโดนกับ...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19