Saturday, June 19, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

‘วิสาขาบูชา’ วันที่มี 3 เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นทางพระพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธที่มี 3 เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น กล่าวคือ เป็นวันที่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน(ต่างปี) คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย แต่ถ้าปีไหนมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7

โดยวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรง “ประสูติ” ที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี หลังจากนั้นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา เจ้าชายสิทธัตถะด่ทรง “ตรัสรู้” เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ก่อนพุทธศักราช 45 ปี หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี ซึ่งหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้ก็ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปยังดินแดนต่างๆ จนกระทั่งวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง องค์พระสัมมาสัมพุทธฺเจ้า ซึ่งขณะนั้นได้มีพระชนมายุ 80 พรรษา ได้เสด็จ “ดับขันธปรินิพพาน” ในวันอังคาร ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา (ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ แคว้นอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย)

นอกจากนี้ “วันวิสาขบูชา” ยังได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา โดยในการประชุม International Buddhist Conference ณ กรุงโคลัมโบ ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศที่นับถือศาสนาพุทธจำนวนมากเข้าร่วม เช่น บังคลาเทศ จีน ลาว เกาหลีใต้ เวียดนาม ภูฐาน อินโดนีเซีย เนปาล กัมพูชา อินเดีย ปากีสถาน และไทย ร่วมกันเสนอให้สหประชาชาติ (UN) รับรองให้ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญสากล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542

และต่อมาคณะกรรมมาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นพ้องต้องกันประกาศให้ “วันวิสาขบูชา (Vesak Day)” เป็น “วันสำคัญของโลก” เนื่องด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ ซึ่งเท่ากับเป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ กล่าวคือ ทรงสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ และเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ

สำหรับประเทศไทย “วันวิสาขบูชา” เริ่มเกิดขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ตามหลักฐานสันนิษฐานกันว่าได้รับอิทธิพลมาจากเมืองลังกา กล่าวคือ เมื่อประมาณ พ.ศ. 420 พระเจ้าภาติกุราช กษัตริย์แห่งกรุงลังกา ได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาอย่างมโหฬาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชากษัตริย์ลังกาในรัชกาลต่อๆ มา ก็ทรงดำเนินรอยตามจนถึงปัจจุบันก็ยังถือปฏิบัติอยู่

ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา และสมัยกรุงธนบุรี ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ที่เข้ามาเผยแผ่ จึงทำให้พิธีวิสาขบูชาจางหายไป จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2360) ทรงดำริกับสมเด็จพระสังฆราช (มี) สำนักวัดราชบูรณะ ให้ฟื้นฟูการประกอบพระราชพิธีวันวิสาขบูชาขึ้นใหม่ และได้มีการจัดพิธีขึ้นครั้งแรกในวันขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 6 (พ.ศ. 2360) และให้จัดทำตามแบบอย่างประเพณีเดิมทุกประการ มีพระประสงค์เพื่อให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศล เป็นหนทางเจริญอายุ และอยู่เย็นเป็นสุข และถือปฏิบัติมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

- Advertisment -

กาแฟวาวีจัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1

กาแฟวาวี จัดโปรโมชั่นพิเศษ 7 หมวดเมนูเครื่องดื่มแห่งความสุข...

ยูนิโคล่ เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษไลฟ์สดขอบคุณลูกค้า

ยูนิโคล่ เตรียมจัดกิจกรรมของคุณลูกค้าที่น่ารัก ในวันศุกร์ที่ 18...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19