Wednesday, June 7, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

รัฐวางแผนการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติจำนวน 2 ระยะ

เพจศูนย์ข้อมูลโควิด-19 โพสต์เกี่ยวกับมาตรการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไว้ว่า รัฐบาลได้ทำการวางแผนกระจายวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยกัน 2 ระยะ

ระยะที่ 1 (ปัจจุบัน – 6 มิ.ย.)

  • ทยอยฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ สธ.กำหนด

ระยะที่ 2 (7 มิ.ย. เป็นต้นไป)

  • บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า
  • เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และกลุ่มอาชีพเสี่ยงติดเชื้อ
  • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
  • ตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศ
  • นักเรียน/นักศึกษาไปศึกษาต่างประเทศ
  • วัยทำงานผู้มีสิทธิประกันสังคม
  • ประชาชนทั่วไป
- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...