Sunday, June 20, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ข้อปฏิบัติ! ป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

ขณะนี้ประเทศไทยก็ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้นอกจากเราจะต้องป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 แล้วเรายังต้องหันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย เนื่องจากหน้าฝนเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนั้น พวกเราทุกคนจึงควรช่วยกันสำรวจบริเวณรอบๆ ตัวบ้านและในชุมชน โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆ ที่มีน้ำท่วมขังหลังจากฝนตก เพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ฤดูฝนเป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก และหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากฝนหยุดตกอาจมีน้ำขังอยู่ตามเศษภาชนะหรือวัสดุต่างๆ เช่น กล่องโฟม แก้ว ถุงพลาสติก ยางรถยนต์เก่า ถ้วยหรือกะลารองน้ำยางดิบ เป็นต้น ภาชนะเหล่านี้อาจมีไข่ยุงลายแห้งติดค้างอยู่ เมื่อโดนน้ำฝนก็จะแตกตัวกลายเป็นลูกน้ำและยุงลายตัวเต็มวัยได้ภายในสัปดาห์เดียว จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด เพราะอาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่นๆ

สำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วย 2,701 ราย เสียชีวิต 2 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี รองลงมา 10-14 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ระนอง นครปฐม แม่ฮ่องสอน และระยอง หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (มกราคม-เมษายน 63) พบผู้ป่วย 12,296 ราย เสียชีวิต 10 ราย จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงอย่างเห็นได้ชัด อาจเป็นผลมาจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้าน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 และใช้โอกาสที่อยู่บ้านทำความสะอาดบ้านและบริเวณรอบๆ รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไปด้วย

และเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ดังนี้ 1.เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งลงถังขยะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา

อย่างไรก็ดี หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร ปวดท้อง ซึ่งอาจมีลักษณะคล้ายกันหลายโรค ทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก และโรคโควิด -19 ขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย รับประทานยาลดไข้ 1-2 วัน โดยให้เลือกรับประทานยาแก้ไข้พาราเซตามอล หลีกเลี่ยงการทานยากลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ยาไอบูโพรเฟน แอสไพริน เพราะถ้าเป็นไข้จากโรคไข้เลือดออก ยากลุ่มนี้จะส่งผลทำให้การรักษายุ่งยากและเสี่ยงต่อการทำให้มีอาการหนักมากยิ่งขึ้น หากทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยโรคหาสาเหตุและรับการรักษาต่อไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

กาแฟวาวีจัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1

กาแฟวาวี จัดโปรโมชั่นพิเศษ 7 หมวดเมนูเครื่องดื่มแห่งความสุข...

ฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ กับ 20 บทเพลงสุดพิเศษ

สามย่านมิตรทาวน์ ชวนมิตรมาร่วมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ กับ 20...

การเตรียมพร้อมก่อนเข้าประเทศของ ‘ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์’

ช่วงนี้ชาวมิตรน่าจะได้ยินเรื่องของ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ กันบ่อยขึ้น...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19