Sunday, April 2, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ข้อปฏิบัติ! สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปตรวจเชื้อโควิด-19

ใครที่สงสัยว่าตัวเองมีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อโควิ-19 และกำลังจะเดินทางไปตรวจเชื้อ ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปตรวจเชื้อโควิด-19 ดังนี้

1.ให้เดินทางทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หากไม่มีรถยนต์ส่วนตัว แนะนำให้ใช้บริการแท็กซี่ โดยนั่งด้านหลังของคนขับ เพื่อเสว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและงดการพูคุยระหว่างการเดินทาง

2.สำหรับผู้ที่ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ต้องการจะไปโรงพยาบาล หากมีอาการเหนื่อย มีไข้สูง ถ่ายเหลวหลายครั้ง ให้ประสานแท็กซี่รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาล หรือโทร 1669 สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ กทม.ให้เดินทางไปยังศูนย์แรกรับอาคารนิมิบุตร

อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถสาธารณะ หรือแท็กซี่ให้เปิดหน้าต่างและมีการทำความสะอาดหลังผู้โดยสารลงจากรถ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ทั้งควรจดทะเบียนและชื่อผู้ขับแท็กซี่ เพื่อความสะดวกในการติดตามและเฝ้าระวัง

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...