Wednesday, January 26, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

แจ้งปรับรูปแบบการให้บริการร้านอาหารภายในศูนย์การค้าฯ

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ขอแจ้งปรับรูปแบบการให้บริการร้านอาหาร ตามประกาศข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังต่อไปนี้

ร้านอาหารสามารถนั่งทานได้ 25% ของจำนวนที่นั่ง โดยดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด ส่วนการเปิดให้บริการตามเวลา ดังนี้

  • โซน24 ชม เปิด 07.00-20.00 น.
  • โซนปกติ เปิด 11.00-20.00 น.
    มีผลตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
- Advertisment -

Celebrity Fitness จัดโปรเด็ด 1 บาท

Celebrity Fitness จัดโปรโมชั่นเด็ด โปรเด็ดขนาดนี้...

ชวนไปรับวัคซีนเข็ม 3 AstraZeneca หรือ Pfizer

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เชิญชวนประชาชนไปรับวัคซีนเข็ม...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19