Wednesday, May 31, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

สถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยประจำวันที่ 13 พ.ค. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น.
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. เผยสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 4,887 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,036 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 16 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,439 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 597 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2,835 ราย ผู้ติดเชื้อจากสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 16 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิต 32 คน เพิ่มเป็น 518 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 4,887 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 93,794 ราย
 • หายป่วยแล้ว 60,615 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 518 ราย
  ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 12 พฤษภาคม 2564
  มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 2,040,363 โดส
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

  เข็มที่ 1 จำนวน 22,753 ราย
  เข็มที่ 2 จำนวน 81,529 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ข้อมูลวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 4,887 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 64,931 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 424 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 161,080,616 ราย
อาการรุนแรง 105,218 ราย
รักษาหายแล้ว 138,863,518 ราย
เสียชีวิต 3,345,018 ราย
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1.สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 33,586,136 ราย
2.อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 23,702,832 ราย
3.บราซิล 🇧🇷 จำนวน 15,361,686 ราย
4.ฝรั่งเศส 🇫🇷 จำนวน 5,821,668 ราย
5.ตุรกี 🇹🇷 จำนวน 5,072,462 ราย
ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 95 จำนวน 93,794 ราย

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...