Tuesday, March 21, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

สถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยประจำวันที่ 10 พ.ค. 2564

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น.
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. เผยสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,630 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 1,622 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 8 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,321 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 301 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานกักกัน 0 ราย ผู้ติดเชื้อจากสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 8 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิต 22 คน เพิ่มเป็น 421 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 1,630 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 85,005 ราย
 • หายป่วยแล้ว 55,208 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 421 ราย
  ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 9 พฤษภาคม 2564
  มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 1,809,894 โดส
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

  เข็มที่ 1 จำนวน 22,774 ราย
  เข็มที่ 2 จำนวน 43,400 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ข้อมูลวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 1,630 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 56,142 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 327 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

 • ยอดผู้ติดเชื้อรวม 158,963,126 ราย
 • อาการรุนแรง 107,152 ราย
 • รักษาหายแล้ว 136,486,063 ราย
 • เสียชีวิต 3,306,612 ราย
  อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
  1.สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 33,476,781 ราย
  2.อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 22,662,410 ราย
  3.บราซิล 🇧🇷 จำนวน 15,184,790 ราย
  4.ฝรั่งเศส 🇫🇷 จำนวน 5,777,087 ราย
  5.ตุรกี 🇹🇷 จำนวน 5,031,331 ราย
  ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 99 จำนวน 85,005 ราย
- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...