Wednesday, March 29, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

สถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยประจำวันที่ 9 พ.ค. 2564

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น.
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. เผยสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 2,101 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,086 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 15 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,674 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 412 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานกักกัน 0 ราย ผู้ติดเชื้อจากสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 15 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิต 17 คน เพิ่มเป็น 399 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 2,101 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 83,375 ราย
 • หายป่วยแล้ว 53,605 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 399 ราย
  ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 พฤษภาคม 2564
  มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 1,743,720 โดส
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

  เข็มที่ 1 จำนวน 10,963 ราย
  เข็มที่ 2 จำนวน 2,269 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ข้อมูลวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 2,101 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 54,512 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 305 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

 • ยอดผู้ติดเชื้อรวม 158,313,826 ราย
 • อาการรุนแรง 107,620 ราย
 • รักษาหายแล้ว 135,761,265 ราย
 • เสียชีวิต 3,296,623 ราย
  อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
  1.สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 33,454,581 ราย
  2.อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 22,295,911 ราย
  3.บราซิล 🇧🇷 จำนวน 15,150,628 ราย
  4.ฝรั่งเศส 🇫🇷 จำนวน 5,767,959 ราย
  5.ตุรกี 🇹🇷 จำนวน 5,016,141 ราย
  ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 99 จำนวน 83,375 ราย
- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...