Tuesday, March 21, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

สถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยประจำวันที่ 6 พ.ค. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น.
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. เผยสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,911 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 1,902 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 9 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,749 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 153 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานกักกัน 0 ราย ผู้ติดเชื้อจากสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 9 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิต 18 คน เพิ่มเป็น 336 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 1,911 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 76,811 ราย
 • หายป่วยแล้ว 46,795 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 336 ราย
  ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 พฤษภาคม 2564
  มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 1,601,833 โดส
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

  เข็มที่ 1 จำนวน 17,155 ราย
  เข็มที่ 2 จำนวน 11,603 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ข้อมูลวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 1,911 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 47,948 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 242 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

 • ยอดผู้ติดเชื้อรวม 155,820,246 ราย
 • อาการรุนแรง 110,301 ราย
 • รักษาหายแล้ว 133,217,814 ราย
 • เสียชีวิต 3,255,270 ราย
  อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
  1.สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 33,321,244 ราย
  2.อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 21,070,852 ราย
  3.บราซิล 🇧🇷 จำนวน 14,936,464 ราย
  4.ฝรั่งเศส 🇫🇷 จำนวน 5,706,378 ราย
  5.ตุรกี 🇹🇷 จำนวน 4,955,594 ราย
  ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 99 จำนวน 76,811 ราย
- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...