Friday, March 24, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

สถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยประจำวันที่ 4 พ.ค. 2564

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น.
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. เผยสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,763 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 1,750 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 13 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,519 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 231 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานกักกัน 0 ราย ผู้ติดเชื้อจากสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 13 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิต 27 คน เพิ่มเป็น 303 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 1,763 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 72,788 ราย
 • หายป่วยแล้ว 42,474 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 303 ราย
  ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 พฤษภาคม 2564
  มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 1,498,617 โดส
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

  เข็มที่ 1 จำนวน 6,611 ราย
  เข็มที่ 2 จำนวน 5,099 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ข้อมูลวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 1,763 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 43,925 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 209 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 154,178,244 ราย
อาการรุนแรง 111,453 ราย
รักษาหายแล้ว 131,573,858 ราย
เสียชีวิต 3,226,875 ราย
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1.สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 33,230,561 ราย
2.อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 20,275,543 ราย
3.บราซิล 🇧🇷 จำนวน 14,791,434 ราย
4.ฝรั่งเศส 🇫🇷 จำนวน 5,656,007 ราย
5.ตุรกี 🇹🇷 จำนวน 4,900,121 ราย
ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 99 จำนวน 72,788 ราย

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...