Saturday, July 31, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

“วันฉัตรมงคล” คือ พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร

“วันฉัตรมงคล” คือ พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร เป็นวันที่มีพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก มีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ไทยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ ด้วยการถวายน้ำอภิเษก โดยแบ่งออกเป็น 2 พระราชพิธีสำคัญคือ 1.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ 2.พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (วันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก) และในปีถัดไปจึงถือว่าวันนี้เป็นวันฉัตรมงคล

- Advertisment -

จัดโปรโมชั่นส่งฟรี 7 กม. แรกทุกเมนู

เปปเปอร์ ลันช์ ร่วมกับ FOODHUNT...

รู้หรือไม่! ทำไมจึงต้องมี “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม...

ผู้ป่วยโควิด-19 ใน 3 กลุ่มสี มีอาการอย่างไรบ้าง?

ชาวมิตรรู้หรือไม่ว่า ผู้ป่วยแต่ละสี มีอาการอย่างไรบ้าง ถ้ายังไม่รู้...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19