Wednesday, March 29, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

3 กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาการติดเชื้อโควิด-19

ชาวมิตรรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันมีการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลและรักษา เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังมีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับที่สูง ส่วน 3 กลุ่มผู้ป่วยที่กล่าวมานั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย
1.กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว อาการน้อย ส่วนใหญ่ส่งเข้าโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ
2.กลุ่มผู้ป่วยสีเหลืง อาการปานกลาง ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีความเสี่ยงหรือมีโรคร่วมที่สำคัญ
3.กลุ่มผู้ป่วยสีแดง อาการรุนแรง ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก X-ray พบปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจศูนย์ข้อมูลโควิด-19

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...