Tuesday, May 30, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

การปฏิบัตตนเมื่อต้องเลี้ยงดูเด็กในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ครอบครัวไหนที่มีเด็กน้อยช่วงเวลานี้ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากพอสมควรสำหรับการดูแล เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19 วันนี้ สามย่านมิตรทาวน์ มีข้อมูลการปฏิบัตตนเมื่อต้องเลี้ยงดูเด็กในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมาฝาก

  • ก่อนรับเด็กมาดูแลควรล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้า ใส่หน้ากาก พร้อมกับประเมินตัวเองว่มีคามเสี่ยงหรือไม่
  • ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น ที่นอนเด็ก ห้องน้ำ ห้องส้วม ของเล่นเด็ก อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการใช้งาน
  • ก่อนรับเด็กจากผู้ปกครอง ควรสอบถามประวัติความเสี่ยงของผู้ปกครองและเด็ก
  • เมื่อนำเด็กเข้ามาในสถานที่ดูแลเด็ก ควรให้เด็กล้างมือและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่
  • ดูแลเด็กทั้งรื่องอาหาร สุขอนามัยต่างๆ เน้นเป็นรายบุคคล การจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการเป็นกลุ่มไม่เกิน 5 คน
  • สอบถามผู้ปกครองและเด็ก หากเด็กมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้หยุดนำเด็กมารับบริการ
  • ให้คำแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19
- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...