Sunday, June 20, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

“วันครอบครัวแห่งชาติ” เป็นวันที่ให้ทุกคนตระหนักถึงสถาบันครอบครัว

วันครอบครัว (Family Day) หรือ “วันครอบครัวแห่งชาติ” ถือเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว แม้จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด แต่ก็มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เพราะประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างก็มี “วันแห่งครอบครัว” ซึ่งอาจมีการกำหนดช่วงวันและเดือนที่แตกต่างกันออกไป

สำหรับประเทศไทย “วันครอบครัวไทย” ได้รับการกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2532 ในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้เสนอมติให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการกำหนดให้ ทุกวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครอบครัว หลังจากนั้นจึงได้รับการอนุมัติ และประกาศใช้วันครอบครัวไทยเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2533 และใช้สืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

- Advertisment -

กาแฟวาวีจัดโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1

กาแฟวาวี จัดโปรโมชั่นพิเศษ 7 หมวดเมนูเครื่องดื่มแห่งความสุข...

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ”

กรุงเทพมหานคร ขอประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนในโครงการ "ไทยร่วมใจ"...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19