Home EVENT & HAPPENINGS สถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยประจำวันที่ 6 เม.ย. 2564

สถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยประจำวันที่ 6 เม.ย. 2564

0
83

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. เผยสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยประจำวันที่ 6 เมษายน 2564 พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 250 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 245 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 5 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 90 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 155 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานกักกัน 0 ราย ผู้ติดเชื้อจากสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 5 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มคงที่ 95 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 250 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 29,571 ราย
 • หายป่วยแล้ว 27,948 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 95 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ (ระลอกใหม่)
ข้อมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 6 เมษายน 2564

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 250 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 25,334 ราย
 • หายป่วยแล้ว 23,771 ราย
 • เสียชีวิตสะสม 35 ราย
  ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 00.00 น.

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

 • ยอดผู้ติดเชื้อรวม 132,404,946 ราย
 • อาการรุนแรง 98,352 ราย
 • รักษาหายแล้ว 106,691,184 ราย
 • เสียชีวิต 2,873,540 ราย
  อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
  1.สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 31,490,563 ราย
  2.บราซิล 🇧🇷 จำนวน 13,023,189 ราย
  3.อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 12,684,477 ราย
  4.ฝรั่งเศส 🇫🇷 จำนวน 4,833,263 ราย
  5.รัสเซีย 🇷🇺 จำนวน 4,589,540 ราย
  ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 114 จำนวน 29,571 ราย