Sunday, March 19, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ส่อง 5 อาชีพดาวเด่น ดาวร่วง จาก World Economic Forum

ก้าวเข้าสู่ปี 2564 กันมาได้เกือบ 1 เดือนแล้ว ใครที่กำลังจะมองหางานที่ใช่ อาชีพที่ชอบ ฟังทางนี้! เพราะ สามย่านมิตรทาวน์ จะนำข้อมูลสำคัญที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับอาชีพที่มาแรง และอาชีพที่กำลังเข้าสู่แนวโน้มถดถอยมาฝาก เรียกได้ว่าถ้ารู้แล้วมนุษย์เงินเดือนอย่างชาวเราทุกคนต้องมี

เพื่อทำให้เพื่อนๆ ได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตกันต่อไป วันนี้ สามย่านมิตรทาวน์ จึงขอนำข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA (สพธอ.) ที่ออกมารายงานถึง “สุดยอดอาชีพดาวรุ่งมาแรงในประเทศไทย และอาชีพที่เป็นดาวร่วง” โดยการประเมินจาก สภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum ที่ได้มีการจัดทำ The Future of Jobs Report 2020 ที่ได้มีการเผยแพร่ไปเมื่อเร็วๆ นี้มาฝาก

สำหรับสุดยอดอาชีพมาแรง อาชีพดาวรุ่ง 5 อันดับแรก ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่
1.นักวิเคราะห์ข้อมูล/นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
2.ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ และการตลาดดิจิทัล
3.ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลขนาดใหญ่
4.ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร
5.นักพัฒนาซอฟแวร์และแอปพลิเคชัน

ส่วนอาชีพดาวร่วง ที่อยู่ในภาวะขาลง 5 อันดับแรก ได้แก่
1.พนักงานคีย์ข้อมูล
2.พนักงานบัญชีแอดมิน
3.เลขานุการบริหาร
4.พนักงานโรงงานประกอบชิ้นส่วน
5.แรงงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าอาชีพที่มาแรงจะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมด ซึ่งมีการรายงานอีกว่า ภายในปี 2568 จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มขึ้น ทำให้กว่า 50% ของลูกจ้างจำเป็นต้อง Reskill ใหม่ และในอีก 6 เดือนข้างหน้า ลูกจ้างกว่า 40% ต้อง reskill ใหม่ หมายถึง การมี Skill เดิม แต่มีการเรียนรู้ปรับตัวนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในการทำงานยุคปัจจุบัน ซึ่งทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการสำหรับตลาดแรงงานไทย มีอยู่ด้วยกัน 5 ทักษะ คือ

1.ทักษะวิเคราะห์และนวัตกรรม (Analytical Thinking and Innovation) เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างถาม จับประเด็น แยกแยะและเชื่อมโยง นำไปสู่การคิดสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ
2.การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem-Solving) เป็นคนที่มีทักษะในการจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อน มีกระบวนการคิดเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางการแก้ไข
3.การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning and Learning Strategies) การเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตัวเอง ฝึกคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มพร้อมร่วมกันแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
4.ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking and Analysis) เป็นคนที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การคิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล และประเมินความถูกต้อง มีความสมเหตุสมผล โดยใช้วิจารณญาณของความเป็นมนุษย์
5.ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity, Originality and Initiative) เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดต่างไม่ซ้ำใคร (คิดนอกกรอบ) มีความคิดริเริ่มและกล้าที่จะทำในสิ่งใหม่

เป็นทักษะที่เพื่อนๆ สามารถเตรียมความพร้อม เพื่อนำข้อมูลไปเรียนรู้เพิ่มและพัฒนาทักษะใหม่ สำหรับการทำงานในอนาคต ที่เรียกได้ว่า ทุกสายอาชีพจะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไม่มากก็น้อย คำว่า “เทคโนโลยี” จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกสายอาชีพอย่างแน่นอน

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA (สพธอ.)

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...