Saturday, January 15, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ส่องจังหวัดน่าเที่ยวใกล้กรุง หลังมาตรการผ่อนคลายโควิด-19

จากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ประกอบกับมาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้นของภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศ เพราะมีความกังวลใจต่อปริมาณผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและต่อเนื่อง ภาครัฐมีการควบคุมการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เช่น การห้ามเดินทางระหว่างจังหวัด มาตรการเคอร์ฟิว การห้ามรับประทานอาหารในร้าน เป็นต้น

โดย Krungthai Compass ได้ประเมินว่า จากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ และแนวทางการป้องกันของภาครัฐ ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อย เลือกที่จะเลื่อนการเดินทางตลอดจนยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคมออกไปก่อน ผู้ประกอบการโรงแรมหลายรายได้ให้ข้อมูลว่า อัตราการเข้าพักแรม (OR) และการจองโรงแรมที่ลดลงอย่างหนักในเดือนมกราคม 2564 หลังจากที่เพิ่งฟื้นตัวจากการล๊อกดาวน์ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมปีที่แล้วที่ค่า OR ค่อยๆฟื้นตัวจาก 5% มาแตะระดับ 34.8% ในเดือนพฤศจิกายน 2563

อย่างไรก็ดี การระบาดครั้งใหม่ทำให้ค่า OR ในจังหวัดท่องเที่ยวหลายจังหวัดกลับมาอยู่ในระดับน้อยกว่า 10% ใกล้เคียงกับช่วงล๊อกดาวน์ในปีที่แล้ว ซึ่งหลายฝ่ายหวังว่าพอคลายมาตรการควบคุมต่างๆ แล้วผู้คนจะกลับมาท่องเที่ยวเหมือนเดิมโดยเร็ว

การท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้ทันทีหรือไม่ หลังมาตรการผ่อนคลาย
ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวหลังจากการคลายล๊อกดาวน์ในปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่าผลกระทบของการระบาด และมาตรการควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นเพียงช่วงที่มีการระบาด และการบังคับใช้มาตรการเท่านั้น แต่กว่าที่จำนวน นักท่องเที่ยวจะฟื้นตัวกลับมาได้นั้นต้องใช้ระยะเวลานานหลายเดือน

สะท้อนจากตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศที่ค่อยๆ ฟื้นตัวจากเดือนละไม่ถึง 1 ล้านคนในช่วงล๊อกดาวน์ ขึ้นมาแตะระดับ 4.4 ล้านคน และ 10 ล้าน คน เมื่อมาตรการเริ่มผ่อนคลายในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม และแม้ไม่มีมาตรการที่ควบคุมแล้วก็ตาม แต่ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศที่ระดับ 11-13 ล้านคนก็ยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 30-35% โดย จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่งกลับมาสูงที่ระดับ 16 ล้านคน ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา (-20%YoY) หรือใช้เวลาถึง 3-4 เดือนหลังมาตรการต่างๆ ถูกผ่อนคลายแล้ว

ท่องเที่ยวเสียหาย 1.1 แสนล้านบาท
หากมาตรการควบคุมการระบาดยังคงมีความเข้มข้นในระดับปัจจุบันจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 คาดว่าจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวหดตัวอย่างรุนแรงในช่วง 2 เดือนแรก ก่อนจะค่อย ๆ ฟื้นตัวหลังผ่อนคลายมาตรการ และกลับมาอยู่ในระดับที่ไม่มีการระบาดรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคม ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศทั้งปี 2564 ลดลงจากที่เคยประมาณไว้จากข้อสมมุติที่ไม่มีการระบาดรุนแรงที่ 131.8 ล้านคน มาอยู่ที่ 109.6 ล้านคน (ฟื้นตัวจากปี 20 ที่มีเพียง 91 ล้านคน) คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียต่อภาคท่องเที่ยวประมาณ 1.1 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากมีการบังคับใช้มาตรการควบคุม 3 เดือนจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวฟื้นตัวช้ากว่าเดิม นักท่องเที่ยวในประเทศจะเหลือเพียง 100.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่า ความสูญเสียต่อการท่องเที่ยวกว่า 1.5 แสนล้านบาท แม้ในภาพรวมการท่องเที่ยวจะต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนในการฟื้นตัว แต่ประเมินว่าการท่องเที่ยวในบางจังหวัดจะฟื้นตัวได้ก่อน

กลุ่มจังหวัดการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้ก่อน
จังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยที่จะฟื้นตัวก่อน คือ 1.จังหวัดที่มีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวไทย และนักท่องเที่ยวมักเดินทางไปด้วยรถยนต์ อย่างเช่น จังหวัดระยอง จันทบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา ส่วนจังหวัดที่แม้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเดินทางด้วยเครื่องบิน แต่พึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สูงนัก (ในที่นี้คือน้อยกว่า 50%) มีโอกาสที่จะฟื้นตัวตามมา ในขณะที่จังหวัดที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้าคือ และ 2.จังหวัดที่รายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่าง ชลบุรี เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่ฟื้นตัวได้ช้าที่สุด คือ กลุ่มที่พึ่งพิงรายได้จากต่างชาติเป็นหลัก และนักท่องเที่ยวจำนวน มากต้องเดินทางไปด้วยเครื่องบิน อย่างเช่นจังหวัดกรุงเทพฯ กระบี่ ภูเก็ต เป็นต้น

หากสถานการณ์ผ่อนคลาย และมีการฉีดวัคซีน รวมถึงสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้แล้ว แม้จะอยู่ภายใต้รูปแบบความปกติใหม่ หรือ New Normal เชื่อว่าทุกคนต้องแพ็คกระเป๋า และหาเวลาเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวอย่างแน่นอน

- Advertisment -

โปรโมชั่นคู่ซี้ลดหนัก ลดเเรงถึง 32%

Potato Corner จัดโปรโมชั่นคู่ซี้ลดหนัก ลดเเรงถึง...

ตารางฉายหนัง เฮ้าส์ สามย่าน ประจำวันที่ 15-19 มกราคม 2565

House Samyan เปิดตารางฉายประจำวันที่ 15-19 มกราคม...

3 ขั้นตอนรับชุดตรวจ ATK ฟรี! สำหรับกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19

สำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะติดเชื้อโควิด-19 สามารถขอรับชุดตรวจ ATK ใน...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19