Thursday, February 25, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819
Home EVENT & HAPPENINGS สถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยประจำวันที่ 19 ม.ค.2564

สถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ในไทยประจำวันที่ 19 ม.ค.2564

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น.
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. เผยสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยประจำวันที่ 19 มกราคม 2564 พบว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 171 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 158 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 13 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 33 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 125 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศไม่เข้าสถานกักกัน 0 ราย ผู้ติดเชื้อจากสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 13 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มคงที่ 70 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

  • ผู้ป่วยรายใหม่ 171 ราย
  • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย
  • หายป่วยแล้ว 9,356 ราย
  • เสียชีวิตสะสม 70 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ (ระลอกใหม่)
ข้อมูลวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564

  • ผู้ป่วยรายใหม่ 171 ราย
  • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 8,357 ราย
  • หายป่วยแล้ว 5,416 ราย
  • เสียชีวิตสะสม 10 ราย
    ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 00.00 น.

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 96,005,763 ราย
อาการรุนแรง 111,847 ราย
รักษาหายแล้ว 68,627,778 ราย
เสียชีวิต 2,049,238 ราย
อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1.สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 24,626,376 ราย
2.อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 10,582,647 ราย
3.บราซิล 🇧🇷 จำนวน 8,512,238 ราย
4.รัสเซีย 🇷🇺 จำนวน 3,591,066 ราย
5.สหราชอาณาจักร 🇬🇧 จำนวน 3,433,494 ราย
ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 128 จำนวน 12,594 ราย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RECENT Recommend