Saturday, March 18, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

แจ้งปรับเวลาทำการธนาคารภายใน สามย่านมิตรทาวน์

สามย่านมิตรทาวน์ ขอแจ้งปรับเวลาทำการของ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรี และธนาคารกสิกรไทย สาขาสามย่านมิตรทาวน์ เป็นเวลา 11.00 -18.00 น. โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขออภัยในความไม่สะดวก
ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...