Thursday, August 5, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

หากเราต้องกักตัว 14 วัน ณ ที่พักอาศัยควรปฏิบัติตัวอย่างไร

หากเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เราต้องทำอย่างไร? วันนี้ สามย่านมิตรทาวน์ มีข้อมูลดีๆ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมาฝาก หากเราต้องกักตัว 14 วัน ณ ที่พักอาศัยควรปฏิบัติตัวอย่างไร รู้แล้วทำตามนี้เลยยย

 • หลีกเลี่ยง การใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
 • หยุด เรียน / ทำงาน และทำกิจกรรมต่างๆ
 • ปิด ปาก / จมูก ด้วยทิชชูทุกครั้งที่ ไอ จาม
 • ห้าม ทานอาหารร่วมภาชนะกับผู้อื่นและแยกของใช้ส่วนตัว
 • สาม หน้ากากอนามัยและอยู่ห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร
 • แยก ห้องนอนกับผู้อื่น
 • ทำ ความสะอาดที่พัก / ของใช้
 • ล้าง มือบ่อยๆด้วยสบูหรือเจลแอลกอฮอล์
 • ทิ้ง หน้ากากอนามัย หรือทิชชูที่ใช้แล้วให้ถูกวิธี(ใส่ถุงให้มิดชิดและทำความสะอาดมือทันที)
  หากมีอาการป่วยให้ใส่หน้ากากอนามัย และเดินทางโดยรถส่วนตัว หลีกเลี่ยงการโดยสารรถสาธารณะ พร้อมให้รีบไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว

- Advertisment -

Celebrity Fitness ปรับเวลา เพิ่มคลาสฟิตหุ่นกับ Virtual Studio

Celebrity Fitness ปรับเวลา เพิ่มคลาสให้ฟิตกันสุดเหวี่ยง...
spot_img

ชวนมิตรรู้ทัน โควิค-19