Saturday, March 25, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

COVID-19 Drive Thru ตรวจง่าย รู้ผลไว ป้องกันรวดเร็ว

ยิ่งนานวันตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่ผู้คน ความกังวล หวาดระแวงต่างๆ ก็เริ่มมีมากขึ้น แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ดังนั้น วันนี้ทาง สามย่านมิตรทาวน์ ขอเสนอแหล่งตรวจโควิดที่สามารถรู้ผลได้ทันที 24 ชั่วโมง ด้วยการตรวจแบบ Drive Thru มาฝาก


เริ่มจากโรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2

 • ให้บริการแบบ Drive Thru
 • รับผลทาง อีเมล
 • ใบรับรองผลการตรวจ สามารถใช้ยื่นสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ
 • ราคา 4,500 บาท
 • เวลาทำการ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. โทร: 02-028-1111 ต่อ 10246

ต่อด้วยโรงพยาบาลรามคำแหง

 • ตรวจแบบ Drive Thru
 • รับผลทาง อีเมล หรือ sms
 • ตรวจโควิดแบบ RT-PCR
 • ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
 • ราคา 3,000-5,400 บาท
 • เวลาทำการ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น. โทร: 02-743-9999

ไปต่อที่โรงพยาบาลวิภาวดี

 • ตรวจแบบ Drive Thru
 • รับผลทาง sms
 • ตรวจโควิดแบบ RT-PCR
 • ราคา 5,990 บาท ใบรับรองแพทย์ เพิ่ม 500 บาท
 • เวลาทำการ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. โทร: 02-561-1111 กด 2

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

 • ตรวจแบบ Drive Thru
 • รับผลทาง sms
 • ตรวจโควิดแบบ RT-PCR
 • ราคาเริ่มต้น4500บาท
 • เวลาทำการ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. โทร: 02-220-7999

ปิดท้ายที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์

 • ตรวจแบบ Drive Thru
 • รับผลทาง sms และ ems
 • ตรวจโควิดแบบ RT-PCR
 • ราคา 6,500บาท
 • เวลาทำการ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น. โทร: 02-907-4354

นอกจากจะมีโรงพยาบาข้างต้นที่กล่าวไป ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจแบบ Drive Thru

แต่อย่างไรก็ตาม การดูแลตัวเองเบื้องต้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ควรหมั่นล้างมือบ่อยๆ รับประทานอาหารที่ปรุงสุก เพื่อสุขภาพที่ดีและภูมิต้านทานที่แข็งแรง นอกจากนี้ ควรสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดโรคโควิด19 แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะชาวมิตร

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...