Thursday, June 1, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

10 ข้อ How to ห่างไกล COVID-19 ที่ทุกคนควรรู้

ใครที่มีความจำเป็นยังต้องออกนอกบ้านมาทำงาน มาทำธุระ วันนี้ สามย่านมิตรทาวน์ มีเคล็ดลับจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาฝากว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร จึงจะห่างไกลโควิด-19 มาฝาก

1.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
2.ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
3.อาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน
4.เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร
5.หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
6.ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วย ไอ จาม
7.หมั่นทำความสะอาดพื้นผิววัสดุที่มีการสัมผัสบ่อย
8.ใช้ข้อศอกปิดปาก หลีกเลี่ยงการใช้มือปิดปากเวลาไอ หรือจาม
9.รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่
10.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกันผู้อื่น

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...