Monday, March 27, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

‘สามย่านมิตรทาวน์’เข้มป้องกันโควิดผ่านแคมเปญ“HAND FACE SPACE”

จากการเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดในวงกว้าง ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ในฐานะผู้ให้บริการด้านค้าปลีก มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ด้วยการให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันความปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อให้ลูกค้า พนักงาน และร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ มีความปลอดภัยมากที่สุด

เริ่มจากการเพิ่มความเข้มข้น ณ จุดคัดกรอง (Extra screening) ลูกค้าและพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมกับจัดเตรียมเจลแอลกออล์และแอลกอฮอล์ล้างมือบริการทั่วศูนย์การค้าและในทุกร้านค้า

ก่อนที่ลูกค้า แลพนักงานทุกท่านจะเข้ามาใช้บริการต้องผ่านการตรวจวัดอุณภูมิและเช็คอิน เช็คเอาท์ผ่าน QR Code หรืแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ซึ่งหากใครมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาฯ ขึ้นไป ทางศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ามาใช้บริการ และหากเป็นพนักงานจะให้หยุดปฏิบัติงานทันที

นอกจากนี้ ยังมีความเข้มงวดกับการให้บริการ Delivery man เช่น บริการจุดจอดรถเฉพาะ บริการฆ่าเชื้อที่รถมอตอร์ไซค์ ถุงมือ และจุดนั่งรอรับอาหาร ส่วนพนักงานที่ต้องใกล้ชิดลูกค้าต้องสวม Face shield หรือหน้ากาก และถุงมือตลอดวลา

ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดของจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน ทางศูนย์การค้าฯ ได้มีการแยกช่องทางการเข้าออกคนละทางเดิน พร้อมกับขอความร่วมมือร้านค้า และจัดพื้นที่ส่วนกลางให้มีระยะห่าง 1-2 เมตรทุกจุด (Socail Distancing) ด้วยการทำสัญลักษณ์กำหนดระยะห่าง 1-2 เมตร

ขณะเดียวกัน ทางศูนย์การค้ายังมีการทำความสะอาดทุกจุดในเชิงรุก (Extra cleaning) ด้วยการเช็ดทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก 30 นาทีทุกวัน ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังศูนย์ปิดให้บริการในตอนกลางคืน ทำ Big cleaning ทั้งศูนย์การค้าทุกสัปดาห์ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบัตรศูนย์อาหารและบัตรจอดรถ ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 30 นาที ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็คสบู่ล้างมือและกระดาษเช็ดมือให้เพียงพอ พร้อมกับจัดตั้งจุดทิ้งหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าจากขยะทั่วไป

ปัจจุบันศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ โดยการใช้มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก และเฝ้าระวังความปลอดภัยขั้นสูงสุดภายใต้แคมเปญ “ HAND FACE SPACE ” ด้วยการชวนมิตรทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มจากการดูแลตัวเอง ดังนี้
1.Hand ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที
2.Face ​สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากเฟซชีลด์ตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น
3.Space​ เว้นระยะห่าง 2 เมตร เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับมิตรทุกท่าน ก่อนเข้าใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ มิตรทุกท่าน ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกน QR Code หรือแอพพลิเคชั่นไทยชนะบริเวณทางเข้า-ออกศูนย์การค้าทุกครั้ง

แม้ว่าการกลับมาของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่จะมีความน่าเป็นห่วง แต่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์มั่นใจว่าเราทุกคนจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุดแน่นอน

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...