Monday, June 5, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เริ่มต้นปีใหม่อย่างสดใส กับการสร้างสมดุลชีวิต 6 ด้าน

ช่วงเวลาของการเข้าสู่ปีใหม่ ถือเป็นช่วงเวลาที่ดี ในการจะเริ่มต้นสร้างความสุขให้กับชีวิตของตนเอง เป็นการเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆ ซึ่งปีที่ผ่านมาอาจจะคิดจะทำแล้วไม่ได้ทำ หรือทำแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ ไม่ใช่ปัญหาอะไรกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว เข้าสู่ปีใหม่อีกปี เราสามารถตั้งต้นตั้งหลักให้กับชีวิตของตนเองได้ใหม่เสมอ

วันนี้ สามย่านมิตรทาวน์ มีแนวทางการสร้างความสุขให้กับชีวิต ในวันเริ่มต้นเข้าสู่ปี 2564 กับแนวทางสร้างความสุขให้กับชีวิต ด้วยการสร้างสมดุลชีวิตทั้ง 6 ด้าน เพื่อแนวทางในการทำให้ทุกๆ วันของปี 2564 ของเรา.shเต็มไปด้วยความสุข ตลอด 365 วัน

ด้านที่ 1 อาชีพ การงาน
แนวทางการสร้างความสุขในอาชีพและการทำงาน คงเริ่มต้นจากการทำงานที่เรารัก แต่หากงานที่ทำไม่ใช่งานที่เรารัก คงต้องปรับทัศนคติใหม่ ด้วยการรักในงานที่เราทำ มองหาข้อดีของงานที่ทำในปัจจุบันว่ามีเรื่องอะไรบ้าง อาจจะเป็นสังคมและเพื่อนที่ทำงาน ผลตอบแทนหรือสวัสดิการที่ได้รับ การทำงานให้มีความสุข จะต้องไม่มองลบหรือมองแต่สิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค ที่สำคัญในยุคปัจจุบัน ต้องหมั่นพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการทำงานรอบด้าน และตรงกับความต้องการขององค์กรที่ทำอยู่ ซึ่งการเพิ่มทักษะของเราให้มากขึ้น จะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานที่มากขึ้น

ด้านที่ 2 สุขภาพ ร่างกาย
เรื่องของสุขภาพและร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องดูแล เพราะหากเจ็บไข้หรือไม่สบาย นอกจากจะกระทบต่อการทำงาน ยังทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย การดูแลสุขภาพและร่างกาย เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก และไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความมีวินัย ซึ่งหลักการง่าย ๆ ในการดูแลสุขภาพและร่างกาย อาจจะใช้วิธี 4 อ. คือ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การได้รับอากาศบริสุทธ์ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ และการบริหารอารมณ์ให้ดีอยู่ตลอดเวลา แค่นี้ก็ทำให้ตลอดปี 2564 เรามีสุขภาพดีได้ไม่ยาก

ด้านที่ 3 การเงิน
เชื่อว่าปัญหาใหญ่เรื่องการเงินของคนไทย คือ การมีหนี้ และไม่มีเงินออม ซึ่งคนส่วนใหญ่มีปัญหา แต่หากมีวินัยทางการเงิน ทั้งสองปัญหาดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ปี 2564 คงต้องกลับมาเริ่มต้นตั้งเป้าหมายกันใหม่ ด้วยการเคลียหนี้สิน และเริ่มต้นเก็บออมกันอย่างจริงจัง ซึ่งเริ่มต้นแรกต้องมาจดรายการหนี้สินที่มีอยู่ว่ามีเท่าไร และตั้งเป้าหมายว่าจะลดหนี้ให้ได้เท่าไร แล้วมาวางแผนการใช้หนี้ในแต่ละเดือน โดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง ๆ ต้องรีบเคลียให้หมดโดยเร็ว ที่สำคัญจะต้องเริ่มต้นเก็บเงินออมไว้ส่วนหนึ่งก่อน และจะต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ขณะเดียวกันคงต้องมองหาแนวทางการเพิ่มรายได้เข้ามาอีกทาง นอกเหนือจากรายได้ประจำจากการทำงาน สิ่งสำคัญที่สุด ต้องไม่ก่อหนี้เพิ่ม และต้องไม่ใช้วิธีการหมุนเงินมาชำระหนี้ โดยเฉพาะการยืมเงินจากเงินกู้นอกระบบอย่างเด็ดขาด

ด้านที่ 4 อารมณ์และจิตใจ
เชื่อว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปตลอดปีที่ผ่านมา หลายคนจะต้องเจอกับปัญหากันบ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคงทำให้หลายคนเป็นทุกข์ เครียด จิตใจไม่ดี ซึ่งหากไม่รู้จักการบริหารอารมณ์และจิตใจ ก็อาจจะทำให้เป็นทุกข์ได้ การจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ จึงควรเริ่มต้นจากการปรับทัศนคติ ที่เข้าใจปัญหาและยอมรับกับปัญหา ใช้สติในการแก้ไข ซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยาก แต่หากอยากมีความสุขในชีวิตและอยากเป็นคนอารมณ์ดีอยู่เสมอ จึงต้องหมั่นฝึกความคิดและจิตใจของตนเอง และพยายามมองโลกในแง่บอกไว้เสมอ ๆ หากเวลาใดมีความทุกหรือมีจิตใจไม่ดี อาจจะให้รางวัลกับตัวเอง ด้วยสิ่งที่ชอบต่าง ๆ ก็จะเป็นการบริหารจิตใจได้ดีอีกแนวทางหนึ่ง

ด้านที่ 5 ครอบครัว
ช่วงปีที่ผ่านมาใครหลายคนอาจจะใช้เวลากับครอบครัวน้อยเกิดไป ในปีใหม่นี้ก็ลองบริหารเวลา และตั้งเป้าหมายการใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้น ซึ่งรูปแบบการแสดงความรักของครอบครัวมีหลากหลายวิธีที่ทำได้ และหากใครมีแฟนหรือแต่งงานแล้ว ก็ควรให้เวลากับครอบครัวของคนรักด้วย

ด้านที่ 6 สังคม
การอยู่ร่วมกันในสังคม สิ่งที่มนุษย์ควรปฏิบัติคือ การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม จะมากหรือจะน้อยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ จึงควรหาเวลาหรือวิธีการที่จะช่วยเหลือสังคม หรือคนอื่น ๆ ที่ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อทำให้สังคมที่เราอยู่ร่วมกันมีแต่ความสุข

หากใครสามารถทำชีวิตทั้ง 6 ด้านได้ครบถ้วน และบริหารชีวิตทั้ง 6 ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าตลอดปี 2564 ก็จะมีแต่ความสุขแต่นอน

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...