Wednesday, May 31, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

มาท่องคาถา “ทางรอดโควิด-19” รู้เร็ว ป้องกันได้ รักษาฟรี!

เป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกับการกลับมาระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย สามย่านมิตรทาวน์ ขอรวบรวมข้อมูลแนวทาง ลดเสี่ยงป้องกันโควิด สำหรับเพื่อนๆ จะได้นำไปใช้กัน เพื่อจะได้สร้างความสบายใจ ในการใช้ชีวิตและลดความเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อโรคตามมา โดยเป็นมาตรการที่ทุกคนสามารถทำได้ มาดูกัน อย่างแรก

1.ใส่หน้ากากปิดจมูกและปากให้มิดชิด โดยเมื่อไอจาม ไม่ถอดหน้ากาก รวมถึงควรเสี่ยงสัมผัสหน้าเพื่อลดติดเชื้อ
2.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ ควรใช้ระยะเวลาเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกฮออล์ บ่อยๆ
3.รักษาระยะห่างในที่สาธารณะ หรือประมาณ 1-2 เมตร หรืออยู่บ้านและหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด
4.ไม่ทิ้งแอลกอฮอล์ไว้ใกล้แดด
5.สแกนแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อติดตามข้อมูลและรู้เร็วเมื่อมีความเสี่ยง
6.หน้ากากผ้าควรซักบ่อย และควรหมั่นทำความสะอาดที่พัก
7.ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นลดเสี่ยงติดเชื้อ เช่น ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น
8.ไม่ปกปิดข้อมูล ในการเดินทาง

เป็นแนวทางที่จะช่วยป้องกันโควิด-19 ได้อีกทาง ทุกอย่างสามารถเริ่มจากเราที่ป้องกันตัวเองไว้ก่อน และอีก อีกข้อสงสัยของเพื่อนๆ หลายคนว่า การเข้าตรวจโควิดจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่คำตอบคือ …หากมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ฯ สามารถตรวจหาโควิด-19 ฟรีโดยสามารถเข้ารับการตรวจรักษา ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ ไมว่าจะเป็น บัตรทอง ประกันสังคม และราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่นๆ ด้วย สำหรับข้อมูลผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ตรวจฟรีคือ

ผู้มีผู้ประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง 14 วันก่อนมีอาคาร ทั้งเดินทางมาจากเขตติดต่อโรค/พื้นที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง , ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค /พื้นที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง , สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย/ผู้ป่วยยืนยัน ,เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือ การมีอาการโควิด-19 มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ

ผู้ป่วยปอดอักเสบ ที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งคือ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยโควิด-19 , เป็นบุคลากรทางการแพทย์, เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบเรื้อรังที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น และ เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

ขณะเดียวกันผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว สามารถรักษาได้ฟรี ทั้งจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน เป็นไปตาม การประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))”ที่ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง จะต้องให้การรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนพ้นจากอันตราย

หากส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลอื่น ต้องจัดการส่งต่อตามความเหมาะสม โดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ให้โรงพยาบาลรวบรวมเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 แต่หากผู้ป่วยหรือญาติ ไม่ขอให้ส่งต่อหรือประสงค์จะไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

อย่างไรก็ตาม หากเพื่อนๆ มีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค หรือ สายด่วน สปสช. 1330 เพราะช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของทุกคนอีกครั้ง ที่จะมาดูแลตัวเอง ป้องกันตัวเองและคนรอบข้างไปพร้อมกัน เราทุกคนจะต้องรอดจากโรคโควิด-19 และแข็งแรงไปด้วยกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19, กรมควบคุมโรค และ กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...