Sunday, February 28, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819
Home IN-STORE PROMOTIONS "11.11 Pepero Day" ซื้อ 1 แถม 1

“11.11 Pepero Day” ซื้อ 1 แถม 1

ร้าน GUGU Chicken ขอส่งโปรโมชั่น “11.11 Pepero Day” ซื้อ 1 แถม 1 ไก่ทอดซอสคาราเมล 10 ชิ้น และ 16 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 11-15 พย. 2563 (เฉพาะซื้อที่หน้าร้านเท่านั้น) บอกเลยอร่อยคุ้มแบบนี้นานทีมีครั้ง แล้วมาเจอกันที่ร้าน GUGU Chicken สาขาสามย่าน มิตรทาวน์ ชั้น B1 โทร. 063-323-7526

RECENT Recommend