Thursday, February 2, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

แค่มี 9 Mindset เริ่มต้นทำธุรกิจก็สำเร็จไปกว่าครึ่ง

ทุกวันนี้ใคร ๆ ก็อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้วยการมีธุรกิจเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์ หรือการทำธุรกิจทั่วไป ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จคงมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นไอเดียการเริ่มต้น ว่าจะทำธุรกิจอะไรหรือขายสินค้าอะไรดี ทำเล แหล่งที่ตั้งของธุรกิจ แหล่งเงินทุน รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ และปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

นอกเหนือจากองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว การจะประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แค่เฉพาะในด้านการทำธุรกิจ แต่ยังรวมถึงความสำเร็จในด้านอื่น ๆ ด้วยนั้น เรื่องของแนวความคิด หรือ Mindset ก็เป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ใครจะประสบความสำเร็จ หรือ ล้มเหลว ซึ่งวันนี้ “สามย่านมิตรทาวน์” มี 9 Mindset ที่หากใครมีแนวคิดตามนี้ การเริ่มต้นทำธุรกิจก็สร้างความสำเร็จได้มากกว่าครึ่งทางแล้ว

1.สนใจในเทรนด์และเรื่องราวของอนาคต
การเป็นคนที่สนใจการเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้มีข้อมูลวิเคราะห์ทิศทางในอนาคตได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพราะหากวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ถูก จะทำให้มองเห็นโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้น
2.คิดในเชิงบวก
มุมมองเชิงบวก จะทำให้เรามีสติ และทำให้เรามองเห็นหนทางในการแก้ไขปัญหา ที่สำคัญจะทำให้เรามีพลังกายและพลังใจในการทำงาน และสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
3.มองหาหนทางสู่ความสำเร็จอยู่เสมอ
แน่นอนว่า ไม่มีความสำเร็จใดที่ปราศจากปัญหา ทำให้เราต้องมองหาหนทาง หรือวิธีการที่จะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ โดยมีหลายๆ ทางเลือก ซึ่งต้องหาข้อมูลให้รอบด้าน จะทำให้สามารถหาวิธีการ

4.ช่างสังเกตและคิดนอกกรอบ
คุณสมบัติของผู้ที่จะประสบความสำเร็จ ต้องรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัว เพราะถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีในการจะทำให้เรานำเอาไปต่อยอดและสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ได้ และควรจะคิดนอกกรอบ ที่แตกต่างไปจากเดิมที่คนอื่นคิดหรือทำมากแล้ว วิธีการคิดนอกกรอบ บางครั้งเป็นการคิดถึงสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ หรือสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง เป็นการทดลองทางเลือกใหม่ๆ
5.มีการวางแผนและระเบียบวินัย
คนที่จะประสบความสำเร็จ ต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยพอสมควร อย่างน้อยต้องรู้จากการวางแผนชีวิต และทำตามแผนที่วางไว้ ทำให้เมื่อทำธุรกิจก็จะสามารถวางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้
6.รู้จักการบริหารเวลา
เรื่องของเวลา ถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆ เพราะเวลาแม้ว่าเราจะไม่ได้ซื้อหา แต่เมื่อผ่านไปแล้วก็เรียกคืนไม่ได้ และเวลาก็เป็นของมีค่า การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้การทำงานสำเร็จได้เร็วขึ้น

7.พัฒนาตัวเองตลอดเวลา
แค่เราหยุดนิ่ง คนอื่นก็แซงหน้าเราไปแล้ว เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความรู้ และทักษะใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
8.ขยันหาความรู้และพูดคุยกับผู้ที่ประสบความสำเร็จ
ยุคปัจจุบันการแพ้ชนะกันในเกมธุรกิจ บางครั้งไม่ได้ใช้เรื่องของขนาดธุรกิจหรือเงินทุน แต่แข่งขันกันที่ข้อมูลเพราะปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูล การขยันหาความรู้ ไม่ว่าจะตำรา การสืบค้น หรือการพูดคุยกับผู้ที่ประสบความสำเร็จ จะทำให้เรามีไอเดีย และมีวัตถุดิบเพื่อต่อยอดไปสู่วิธีการและแนวทางการไปสู่ความสำเร็จได้มากกว่าคู่แข่ง
9.ลงมือทำตามแผนและสิ่งที่คิดทันที
สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าเราจะมีไอดี มีกลยุทธ์ มีวิธีการอะไรก็แล้วแต่ Mindset ที่ต้องมีและขาดไม่ได้ในยุคที่การแข่งขันรุนแรง โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ก็คือ การลงมือทำตามแผน ทันที ! เพราะหากได้แต่คิด แล้วไม่ลงมือทำ ความฝันหรือเป้าหมายก็คงอยู่ในความฝันหรือไม่ก็แค่ในกระดาษที่เราจดไว้แค่นั้น

ทั้ง 9 Mindset หากนำเอาไปปรับใช้และทำตาม เชื่อว่าผู้ที่จะเริ่มทำธุรกิจก็สามารถเดินไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จได้ไม่อยาก อย่างน้อยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นตัวช่วยให้ความสำเร็จมากว่าครึ่งทางแล้ว แน่นอน

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Grow

Grow Until the flowers...