Monday, September 26, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เตรียมมาชิม ช้อป ใช้ ในงาน Fair แห่งปี “Arts CU Market 2020”

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.น.อ.จ.) ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนมา ชิม ช้อป ใช้ ในงาน Fair แห่งปี “Arts CU Market 2020” ภายในงานจะพบกับสินค้ามากมายกว่า 80 บูธไม่ว่าจะเป็นของหวาน เบเกอรี่ จากร้านน่าทาน แฟชั่น เตรียมกระเป๋าตังให้พร้อมแล้วมาเจอกันในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 บริเวณชั้น G สามย่านมิตรทาวน์

- Advertisment -

MEDIUM AND MORE ANNUAL SALE 2022

MEDIUM AND MORE ANNUAL...