Sunday, May 28, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

เช็ค 10 พฤติกรรม “วิถีชีวิตแบบใหม่” หลังโควิด-19 ของคุณอย่างไร?

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในภาคภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาคแรงงานต่างมีการปรับตัว เพื่อรับมือกับวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) เพื่อนๆอยากรู้มั้ยว่ามีการเลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง ถ้าอยากรู้วันนี้ “สามย่านมิตรทาวน์” มีข้อมูลของ “แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย” มาเล่าให้ฟัง

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามจำนวน 1,124 คน ในหัวข้อ “วิถีชีวิตแบบใหม่หลังโควิดส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร” พบว่า 10 อันดับแรกของปรากฎการณ์วิถีชีวิตแบบใหม่หลังโรคโควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศไทยพฤติกรรมหลายอย่างของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ของผู้คนในปัจจุบัน ซึ่ง 10 พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดต่อวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานมีดังนี้

อันดับ 1 พฤติกรรมเกี่ยวกับรูปแบบการช้อปปิ้งออนไลน์ เห็นได้ชัดจากภาพรวมของตลาดอี-คอมเมิร์ซ ที่เติบโตเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้สัดส่วน 90.91% จากการทำแบบสอบถามลงความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปล่ยนไปดังกล่าว

ทั้งนี้ จากข้อมูลของบริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด มีคาดการณ์ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ หรือช้อปออนไลน์ในกลุ่ม C2C หรือ Customer to Customer ไม่รวมบริการจองที่พักโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ดิจิทัลคอนเทนต์ และบริการอื่น ๆ ระบุว่าในปี 2563 ธุรกิจช้อปออนไลน์มีมูลค่าที่ 220,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 4-5% ของค้าปลีกทั้งประเทศ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ในปี 2563 มีการเติบโตสูงถึง 35% จากปี 2562 ที่มีมูลค่า 163,300 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงอันดับ 2 คือ การเปลี่ยนแปลงด้านวิถีการทำงานในรูปแบบ Work from Home สัดส่วน 81.82% มีการปรับพฤติกรรมแรงงานเข้าสู่โหมดออนไลน์โดยมีแพลตฟอร์มการประชุมมากมาย อาทิ Zoom Meeting และ Microsoft Meeting เป็นต้น

อันดับ 3 การเดินทางออกมาท่องเที่ยว หรือชมภาพยนตร์ในแบบปกติมีข้อจำกัด โดย 72.73% มองว่า ความบันเทิงของผู้คนทั่วไปเริ่มเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์มากขึ้น มีแอปพลิเคชันบันเทิงในการดูภาพยนตร์ ฟังเพลงให้เลือกใช้บริการมากมายทั้งแบบฟรีและคิดค่าบริการ ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปดังกล่าวทำให้ธุรกิจนี้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น

อันดับ 4 กลุ่มบริการ E-Payment หรือการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ โดย 63.64% มองว่า มีการใช้บริการเพิ่มขึ้น ปัจจุบันหลายๆ ธุรกิจเพิ่มช่องทางการชำระเงิน รวมถึงภาครัฐและภาคธนาคารผลักดันให้เกิดสังคมไร้เงินสด ซึ่งโควิดนับว่าเป็นแรงกระตุ้นให้เราก้าวสู่สังคมไร้เงินได้เร็วยิ่งขึ้นครอบคลุมในการจ่ายเงินในการซื้อสินค้าและบริการ โดยจะเห็นได้จากทุกวันนี้เราใช้บริการเรียกแท็กซี่ผ่านสมาร์ทโฟน และจ่ายเงินโดยไม่ต้องมีเงินสดแล้ว

อันดับ 5 การเรียนในรูปแบบ อี-เลิร์นนิ่ง (E-learning) เมื่อลูกหลานไม่สามารถไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแบบปกติไม่ได้ โรงเรียนและครูอาจารย์นำเครื่องมือที่เรียกว่า อี-เลิร์นนิ่ง มาใช้ในการเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 54.55% นอกจากนี้คนในวัยทำงานก็ใช้เครื่องมือนี้ในฝึกอบรมและสัมมนาอีกด้วย

อันดับ 6 ระบบเครือข่ายการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ต ต้องมีความเร็วสูง แรง และเสถียร เพื่อรองรับการใช้งานในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าวในอันดับต้นๆ นับว่ามีสัดส่วนอยู่ที่ 45.45%

อันดับ 7 การดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยี จึงทำให้มีสมาร์ทดีไวซ์ที่เข้ามารองรับการใช้งานด้านนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Smart Watch และการรับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพออนไลน์ คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 36.36%

อันดับ 8 ซัพพลายเชน 4.0 การบริหารการจัดส่งสินค้าด้วยเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่รองรับการให้บริการมากมาย ทำให้อุตสาหกรรมด้านการให้บริการโลจิสติกส์มีการแข่งขันอย่างมาก ซึ่งหัวใจการให้บริการคือ ความเร็ว ดังนั้น เทคโนโลยีจึงเข้ามาช่วยให้การให้บริการนี้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นับว่ามีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนไม่น้อยอยู่ที่ 27.27%

อันดับ 9 ระบบการผลิตจาก 3D Printing เช่น การผลิตหน้ากากอนามัยให้เข้ากับรูปหน้าของผู้สวมใส่นั้นๆ 18.18% และอันดับ 10 โดรนและหุ่นยนต์ เริ่มเห็นเข้ามามีบทบาทนำมาช่วยในการทำงานมากขึ้น เนื่องจากบางธุรกิจก็เริ่มไม่มีความจำเป็นในการใช้แรงงานคนแล้วคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 9.09%

ขอบคุณข้อมูลจาก : แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...