Wednesday, October 28, 2020
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819
Home MITR Learning เช็ค 10 พฤติกรรม "วิถีชีวิตแบบใหม่" หลังโควิด-19 ของคุณอย่างไร?

เช็ค 10 พฤติกรรม “วิถีชีวิตแบบใหม่” หลังโควิด-19 ของคุณอย่างไร?

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในภาคภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาคแรงงานต่างมีการปรับตัว เพื่อรับมือกับวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) เพื่อนๆอยากรู้มั้ยว่ามีการเลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง ถ้าอยากรู้วันนี้ “สามย่านมิตรทาวน์” มีข้อมูลของ “แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย” มาเล่าให้ฟัง

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามจำนวน 1,124 คน ในหัวข้อ “วิถีชีวิตแบบใหม่หลังโควิดส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร” พบว่า 10 อันดับแรกของปรากฎการณ์วิถีชีวิตแบบใหม่หลังโรคโควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศไทยพฤติกรรมหลายอย่างของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ของผู้คนในปัจจุบัน ซึ่ง 10 พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดต่อวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานมีดังนี้

อันดับ 1 พฤติกรรมเกี่ยวกับรูปแบบการช้อปปิ้งออนไลน์ เห็นได้ชัดจากภาพรวมของตลาดอี-คอมเมิร์ซ ที่เติบโตเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้สัดส่วน 90.91% จากการทำแบบสอบถามลงความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปล่ยนไปดังกล่าว

ทั้งนี้ จากข้อมูลของบริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด มีคาดการณ์ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ หรือช้อปออนไลน์ในกลุ่ม C2C หรือ Customer to Customer ไม่รวมบริการจองที่พักโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน ดิจิทัลคอนเทนต์ และบริการอื่น ๆ ระบุว่าในปี 2563 ธุรกิจช้อปออนไลน์มีมูลค่าที่ 220,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 4-5% ของค้าปลีกทั้งประเทศ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ในปี 2563 มีการเติบโตสูงถึง 35% จากปี 2562 ที่มีมูลค่า 163,300 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงอันดับ 2 คือ การเปลี่ยนแปลงด้านวิถีการทำงานในรูปแบบ Work from Home สัดส่วน 81.82% มีการปรับพฤติกรรมแรงงานเข้าสู่โหมดออนไลน์โดยมีแพลตฟอร์มการประชุมมากมาย อาทิ Zoom Meeting และ Microsoft Meeting เป็นต้น

อันดับ 3 การเดินทางออกมาท่องเที่ยว หรือชมภาพยนตร์ในแบบปกติมีข้อจำกัด โดย 72.73% มองว่า ความบันเทิงของผู้คนทั่วไปเริ่มเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์มากขึ้น มีแอปพลิเคชันบันเทิงในการดูภาพยนตร์ ฟังเพลงให้เลือกใช้บริการมากมายทั้งแบบฟรีและคิดค่าบริการ ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปดังกล่าวทำให้ธุรกิจนี้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น

อันดับ 4 กลุ่มบริการ E-Payment หรือการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ โดย 63.64% มองว่า มีการใช้บริการเพิ่มขึ้น ปัจจุบันหลายๆ ธุรกิจเพิ่มช่องทางการชำระเงิน รวมถึงภาครัฐและภาคธนาคารผลักดันให้เกิดสังคมไร้เงินสด ซึ่งโควิดนับว่าเป็นแรงกระตุ้นให้เราก้าวสู่สังคมไร้เงินได้เร็วยิ่งขึ้นครอบคลุมในการจ่ายเงินในการซื้อสินค้าและบริการ โดยจะเห็นได้จากทุกวันนี้เราใช้บริการเรียกแท็กซี่ผ่านสมาร์ทโฟน และจ่ายเงินโดยไม่ต้องมีเงินสดแล้ว

อันดับ 5 การเรียนในรูปแบบ อี-เลิร์นนิ่ง (E-learning) เมื่อลูกหลานไม่สามารถไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแบบปกติไม่ได้ โรงเรียนและครูอาจารย์นำเครื่องมือที่เรียกว่า อี-เลิร์นนิ่ง มาใช้ในการเรียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 54.55% นอกจากนี้คนในวัยทำงานก็ใช้เครื่องมือนี้ในฝึกอบรมและสัมมนาอีกด้วย

อันดับ 6 ระบบเครือข่ายการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ต ต้องมีความเร็วสูง แรง และเสถียร เพื่อรองรับการใช้งานในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าวในอันดับต้นๆ นับว่ามีสัดส่วนอยู่ที่ 45.45%

อันดับ 7 การดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยี จึงทำให้มีสมาร์ทดีไวซ์ที่เข้ามารองรับการใช้งานด้านนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Smart Watch และการรับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพออนไลน์ คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 36.36%

อันดับ 8 ซัพพลายเชน 4.0 การบริหารการจัดส่งสินค้าด้วยเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่รองรับการให้บริการมากมาย ทำให้อุตสาหกรรมด้านการให้บริการโลจิสติกส์มีการแข่งขันอย่างมาก ซึ่งหัวใจการให้บริการคือ ความเร็ว ดังนั้น เทคโนโลยีจึงเข้ามาช่วยให้การให้บริการนี้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นับว่ามีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนไม่น้อยอยู่ที่ 27.27%

อันดับ 9 ระบบการผลิตจาก 3D Printing เช่น การผลิตหน้ากากอนามัยให้เข้ากับรูปหน้าของผู้สวมใส่นั้นๆ 18.18% และอันดับ 10 โดรนและหุ่นยนต์ เริ่มเห็นเข้ามามีบทบาทนำมาช่วยในการทำงานมากขึ้น เนื่องจากบางธุรกิจก็เริ่มไม่มีความจำเป็นในการใช้แรงงานคนแล้วคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 9.09%

ขอบคุณข้อมูลจาก : แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

RECENT Recommend

MITR TO GO รับฟรีวุ้นกบชามะนาวอีก 1 แก้ว

สามย่านมิตรทาวน์ จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้า เมื่อสั่งซื้อวุ้นกบชามะนาวผ่านบริการ MITR TO GO รับฟรีวุ้นกบชามะนาวอีก 1 แก้วทันที วันนี้ สั่งด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัด Refreshสามย่านมิตรทาวน์ จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้า เมื่อสั่งซื้อวุ้นกบชามะนาวผ่านบริการ Mitr to Go...

MITRcellaneous

แนวคิด โดยเป็นการนำคำว่า ‘MITR’ ซึ่งมาจากชื่อ ‘SAMYAN MITRTOWN’ มาแทนที่ mis ในคำว่า miscellaneous ซึ่งมีความหมายว่า หลากหลาย เบ็ดเตล็ด ผสมกัน คละเคล้ากัน แสดงถึงการให้บริการของห้างสรรพสินค้าสามย่าน มิตรทาวน์แห่งนี้ที่มีความหลากหลาย ทั้งศูนย์อาหาร, ห้างสรรพสินค้า,...

ส่องโปรดี ร้านเด็ด “สามย่านมิตรทาวน์” ที่ต้องพาแม่มาฉลอง

12 สิงหานี้ หาร้านอาหารพาแม่ไปทานอะไรอร่อยๆได้หรือยัง ถ้ายัง "สามย่านมิตรทาวน์" มีร้านอาหารรสเด็ดหลากหลายสัญชาติ ที่มาพร้อมโปรโมชั่นดีๆ มาแนะนำ คุณแม่ท่านไหนที่เป็นสายอาหารญี่ปุ่นแวะมาร้านนี้ Shinkanzen Sushi ร้านนี้เค้ามีโปรโมชั่นเด็ดให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะ ซาชิมิ Mon Love Mom ราคาเพียง 459...

เบรด ทอล์ค

ชั้น: B1 ห้อง: B1 I005 เวลาเปิด: ทุกวัน 10:00 น. - 22:00 น. BreadTalk เป็นธุรกิจที่อบขนมปังที่ร้านสด ใหม่ ทุกวัน ที่สามารถมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพและรสชาติถูกปาก เหมือนกับมาสเตอร์เชฟอบขนมใหม่ๆ ให้ท่านได้ทานทุกวัน และเมนูเด็ดที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้นั้นคือ ฟลอสส์ และไฟร์ฟลอสส์ ขนมปังหมูหยอง...