Wednesday, February 1, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

สร้างมิติใหม่ในระบบการเรียนกับ “CBS Lifeline Learning Approach”

หลังจากสร้างผลงานโดดเด่นในการรับมือกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ผ่านหลากหลายโครงการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลยขอต้อนรับเปิดเทอมและวิถีปกติใหม่ด้วยระบบการเรียนรู้ผ่าน CBS Lifeline Learning Approach

การเรียนรู้ผ่าน CBS Lifeline Learning Approach เป็นอย่างไร “สามย่านมตรทาวน์” ขอเป็นตัวแทนเล่าให้ฟัง การเรียนรู้ผ่าน CBS Lifeline Learning Approach คือ ต้นแบบการสร้างมิติใหม่ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มากกว่าออนไลน์และออฟไลน์ผสมผสานกัน แต่เป็นไลฟ์ไลน์เส้นทางการเรียนรู้ตามชีวิตของนิสิต

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้คุณภาพการเรียนการสอนขงไทยด้อยลงเล็กน้อย เนื่องจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่ได้มีการเตรียมตัวรองรับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น แต่คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการท่ามกลางวิกฤต เพราะได้วางพื้นฐานที่ดี และปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์มาก่อนที่จะเกิดโควิด-19

ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้ เพราะคณะบัญชีฯ ไม่ได้จำกัดการเรียนอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมผ่านโลกไซเบอร์ จากการไม่ปิดกั้นกรอบการเรียนรู้ดังกล่าว ทำให้คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ไม่ได้เป็นแบบนั้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนครั้งใหญ่ เรียกว่า CBS Lifeline Learning ที่มากกว่าการเชื่อมระบบการเรียนออฟไลน์กับออนไลน์เข้าด้วยกัน ให้เกิดการเรียนรู้ในทุกที่ของชีวิต โดยยกระดับการเรียนรู้ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และเป็นโมเดลการเรียนรู้ยุคใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

การปรับโมเดลการเรียนรู้ดังกล่าว คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ยังคงเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยปีนี้มีผู้สมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากนักเรียนไทยไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้ หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ยังให้ความสำคัญกับการเรียนภายใต้วิถีปกติใหม่ ด้วยการทำให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากไวรัส หรือ CBS Safe Haven Model เพื่อให้นิสิตมาเรียนด้วยความมั่นใจ ซึ่งมีมาตรการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งแจกทั้ง faceshield และหน้ากากอนามัย ให้กับนิสิตทุกคน

ขอบคุณข้อมูลจาก : คมชัดลึกออนไลน์

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...

ART FOR LOVE – Cute Bear

Cute BearI hope this...