Sunday, September 25, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

ชวนชมหัตถศิลป์ไทยจากชุมชนในงาน “ผ้าขาวม้าทอใจ 2563”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ของเชิญร่วมงาน “ผ้าขาวม้าทอใจ 2563” ภายใต้ธีมงาน PAKAOMA NEXT NORMAL ภายในงานจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ระหว่างบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายของ EISA ในการสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับทางชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย รวมถึงการออกแบบของพรีเมี่ยมให้กับทางสโมสรฟุตบอล โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 –13 กันยายน 2563 ณ บริเวณชัน้ G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

- Advertisment -

MEDIUM AND MORE ANNUAL SALE 2022

MEDIUM AND MORE ANNUAL...