Monday, January 23, 2023
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

40 คอลเลคชั่น ศิลปหัตกรรมไทย มองด้วยตา สัมผัสด้วยใจ ใช้งานได้จริง

มีมาให้ชมกันอีกแล้วสำหรับงานศิลปหัตกรรมของไทย จะสวยงามโมเดิร์นแค่ไหนต้องแวะมาชมภายในงาน “SACICT CONCEPT 2020” โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

โครงการนี้ริเริ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต้นแบบงานศิลปหัตถกรรมไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ด้วยการเน้นพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมให้มีความทันสมัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต และชุมชนที่สร้างผลงาน

สำหรับการจัดงาน “SACICT CONCEPT 2020” ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มพันธมิตรทางการค้า ที่มาพร้อมโจทย์ความต้องการของตลาด ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงตั้งแต่กระบวนการพัฒนา กลุ่มต่อมา คือ กลุ่มผู้ลิตงานศิลปหัตถรรม 40 ราย และกลุ่มผู้สร้างสรรค์ หรือนักออกแบบที่เข้ามาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีรูปแบบต่างๆ สามารถนำมาใช้ได้จริงในปัจจุบัน

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงโชว์ภายในงาน “SACICT CONCEPT 2020” จะมีทั้งผ้าทอมือ ผ้าชาวเขา เสื่อปาหนัน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และอื่นๆอีกมากมาย ใครสนใจงานศิลปหัตถกรรมไทยก็แวะเข้ามาชมผลงานการออกแบบ 40 คอลเลคชั่น จาก 40 ผู้ผลิตงานหัตถกรรม และช่างฝีมือทั่วประเทศ สามารถเข้าชมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์

- Advertisment -

“SAMYAN MITRTOWN 3RD ANNIVERSARY มิตรเดย์ มิตรเลิฟ เฟสติวัล ”

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแคมเปญ “SAMYAN MITRTOWN...