Sunday, May 9, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

CLEANMATE

ชั้น: B1
ห้อง: B1I004
เวลาเปิด: ทุกวัน 10:00 น. – 22:00 น.

เป็นร้านดูแลเสื้อผ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เป็นมิตรต่อเสื้อผ้าผู้สวมใส่ และสิ่งแวดล้อม เพราะเทคโนโลยีที่คลีนเมทใช้นี้ เป็นการใช้สารซิลิโคน ที่ได้รับการรับรองจาก องค์กรสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ( Green Earth) และถูกจัดลำดับให้เป็นเทคโนโลยีการซักที่ดีที่สุด

RECENT Recommend