Sunday, May 9, 2021
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img
HomeDirectoryโปรเจคต์ เอช

โปรเจคต์ เอช

ชั้น: 3
ห้อง: 3U019, 3U020, 3U021
เวลาเปิด: ทุกวัน 10:00 น. – 22:00 น.

เป็นโรงเรียนสอนมวยแบบถูกวิธีและป้องกันตัวได้จริง พร้อมให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และสอนการวัดระยะลมหายใจที่ถูกต้องในขณะที่ออกกำลังกาย

RECENT Recommend