Monday, September 26, 2022
Advertising call 02-033-8900 ext. 8819spot_img

บาร์บีคิวพลาซ่า

ชั้น: 4
ห้อง: 4U007, 4U008
เวลาเปิด: ทุกวัน 10:00 น. – 22:00 น.

เป็นแบรนด์ร้านอาหารประเภทปิ้งย่างบนกระทะทองเหลือง มีเมนูให้เลือกทั้งในรูปแบบ อา ลา คาร์ท และบุฟเฟ่ต์

- Advertisment -

MEDIUM AND MORE ANNUAL SALE 2022

MEDIUM AND MORE ANNUAL...