Home Explore shop Dining นิตยาไก่ย่าง

นิตยาไก่ย่าง

0
294

ชั้น: 4
ห้อง: 4U019, 4U020
เวลาเปิด: ทุกวัน 10:00 น. – 22:00 น.

เป็นร้านอาหารไทยสไตล์อีสานที่มีเมนูความอร่อยมากมาย นิตยาไก่ย่างนั้นขึ้นชื่อในเรื่องไก่ย่างที่หอมและรสชาติดี