เพ้นท์สีโมบายเซรามิคส์ By AROMDEE ART STUDIO | 22 พฤศจิกายน 63 เวลา 13.00 – 15.00 น.