จัดสวนในขวด By Mini Garden | 6 ธันวาคม 63 เวลา 13.00 – 15.00 น.