จัดสวนในขวด By Mini Garden | 10 มกราคม 64 เวลา 13.00 – 15.00 น.

กรอกข้อมูลส่วนตัว

รายละเอียดการเข้าใช้เวิร์คช็อป ที่ร้าน Medium and More ชั้น 3

* แสดงบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเวิร์คช็อปที่ลงทะเบียน และลงทะเบียนล่วงหน้า 10 นาที ก่อนเริ่มคลาส


เงื่อนไขการสมัคร workshop นี้ ยินยอมให้ทางบริษัทฯ เก็บใช้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลของท่าน ภายใต้ข้อบังคับในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 เพื่อรับสิทธิพิเศษและของสัมนาคุณ *