สามย่านมิตรทาวน์

Life expansion mixed-use complex โครงการแนวคิด 3 มิตร เพื่อให้ทุกไลฟ์สไตล์ได้สนุกกับการขยายมุมมอง ปลดล็อคศักยภาพตัวตนและชุมชนอย่างยั่งยืน

เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นมิตรกับชุมชน

กิจกรรมโครงการ

ARTIST COLLABORATION

STREET ART PROJECT

โปรเจ็คท์รวมตัว Street Artist ชั้นแนวหน้าของไทย สื่อสารงานศิลป์บนแนวรั้วสามย่านมิตรทาวน์